PromoPromo vindt jouw privacy zeer belangrijk en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. PromoPromo waarborgt dit door te handelen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Dit betekent dat PromoPromo:

 • Haar doeleinde duidelijk vastlegt, voordat zij persoonlijke gegevens verwerkt, middels deze privacy verklaring;

 • Enkel persoonlijke gegevens opslaat die nodig zijn voor het doeleinde;

 • Alleen persoonlijke gegevens met expliciete toestemming verwerkt, mocht toestemming verplicht zijn;

 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treft ter bescherming van de persoonsgegevens.

 • De rechten van jou respecteert, zoals het recht van inzage, correctie of verwijdering van jouw verwerkte persoonsgegevens.

Over PromoPromo

De website PromoPromo.be en de app PromoPromo (Hierna genoemd PromoPromo") is een product van Retail Media Support BV, die gelocaliseerd is in Capelle aan den IJssel.

Op PromoPromo tonen wij aan onze gebruikers folders, aanbiedingen en kortingen van vrijwel alle bekende retailers en webshops in Nederland. In sommige gevallen biedt PromoPromo ook folders, aanbiedingen en kortingen van aanbieders, gelegen vlak over de grens in België. PromoPromo verzamelt alle folders, aanbiedingen en kortingen of bieden dit aan in samenwerking of in opdracht van een aanbieder zoals retailer of webshop. Dit privacy statement is van toepassing op gebruik van PromoPromo en op de aanvullende diensten die wij als PromoPromo bieden.

Welke informatie wordt door PromoPromo verzameld en verwerkt?

PromoPromo slaat alle informatie die je via PromoPromo ter beschikking stelt op en verwerkt deze. De informatie die door PromoPromo verzameld wordt bestaat met name uit automatisch gegenereerde informatie op basis van je klikgedrag of instellingen. Doel van deze verwerking is bijvoorbeeld het maken van analyses. Op basis van deze analyses kunnen we keuzes maken over verdere ontwikkelingen van het platform, beslissingen maken voor het plaatsen van content of onze aanbieder adviseren en informeren over het geplaatste aanbod op het platform.

Wij kunnen op basis van de informatie profielen maken om gebruikers en aanbieders nog beter te bedienen. Goed om te weten hierbij is dat deze profielen betrekking hebben op een groep en niet op jou als individueel persoon.

Andere persoonsgegevens die PromoPromo geanonimiseerd verwerkt, en die we verder toelichtingen in dit privacy statement zijn:

 • Locatiegegevens

 • Advertentie id,

 • E-mail adres voor het versturen van de nieuwsbrief

 • Push token

Doorlinken naar andere website

PromoPromo kan hyperlinks bevatten waarmee je de app verlaat en op de website of app komt van een andere partij; PromoPromo heeft geen zeggenschap of invloed op diensten op websites van derden waarnaar gelinkt of waarop je content of informatie vanuit de app deelt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten of websites van derden een ander privacy statement en of voorwaarden van toepassing zijn. Dit privacy statement van PromoPromo heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die via de dienst zijn verkregen. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de diensten van derden(zie disclaimer).

Locatiegegevens

Wij selecteren de folders die van toepassing zijn op de locatie of regio waar je je bevindt en vragen wij om die reden je locatie. Dit kan op je mobiel door je locatievoorziening aan te zetten of een postcode of woonplaats aan ons op te geven. De postcode of stad die je opgeeft onder “locatie instelling” / jouw locatie, is een éénmalige instelling. Wij volgen je niet op basis van deze instelling. Ook het routekaartje naar de dichtstbijzijnde winkel aan het einde van sommige folders is gebaseerd op de locatie die je hebt opgegeven en wellicht niet de locatie waar je je werkelijk bevindt. Bij het merendeel van de folders is het niet noodzakelijk een locatie op te geven. Bij een aantal folders vragen wij echter wel eerst een locatie op te geven zodat wij de juiste folder uit jouw regio kunnen tonen.

We gebruiken jouw locatiegegevens voor het sorteren en selecteren van de folders. Wij profileren jou als gebruiker op basis van de winkels die je bezoekt en folders die jij leest om onder andere relevante folders en informatie aan je te tonen. Voor zover PromoPromo deze informatie gebruikt, is die altijd geanonimiseerd.

Locatiegegevens delen op de achtergrond

Bij Android devices kun je er voor kiezen jouw locatie ook te delen wanneer je de app niet gebruikt. Alleen wanneer je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven sturen wij een notificatie van de beste promoties en leukste aanbiedingen wanneer je in de buurt van een winkel bent.

Wanneer PromoPromo voor de eerste keer geopend wordt op een Android apparaat dan wordt er een toestemming gevraagd aan de gebruiker. Dit gaat door middel van 3 uitlegschermen alvorens het Android device de vraag stelt voor het accepteren of weigeren van een toestemming. Als gebruiker kun je in de instellingen en toestemmingen op ieder moment wijzigen doormiddel van de instellingen op de telefoon onder met menu Instellingen > App.

Verwerking door derden

Bij toestemming voor het gebruik van de locatie op de achtergrond, worden de gegevens verwerkt door onze partner Accurat en Resono. PromoPromo werkt samen met deze partners om haar diensten gratis te kunnen houden voor de gebruiker.

Accurat verwerkt de data om je op basis van je locatie een herinnering te kunnen sturen van een folder (bijvoorbeeld wanneer je in de winkel bent). Op geanonimiseerde wijze wordt een profiel opgebouwd om je zo folders op maat van jouw interesses te kunnen aanbieden. Aanvullend analyseert Accurat de impact van de gelezen folders. Tenslotte wordt je data ook gebruikt om inzichten te bieden m.b.t de performance van een winkel aan een retailer. Op geen enkel ogenblik wordt je locatie gedeeld met anderen en telkens gebeurt de verwerking geanonimiseerd. Meer info vind je in hun privacy policy: https://www.accurat.ai/sdk-privacy-policy-nl.

Advertenties

PromoPromo toont advertenties op website en in de app. PromoPromo vertoont deze advertenties om haar diensten gratis te kunnen houden voor de gebruiker. Advertenties kunnen getoond worden op basis van een advertentie ID indien daar toestemming voor is gegeven door de gebruiker. Indien deze toestemming is gegeven kunnen externe advertentie partijen op basis van jouw gedrag buiten onze app bepalen welke advertenties relevant zijn voor jou. De externe partijen die de advertenties verzorgen:

De advertenties die PromoPromo zelf aanbiedt, worden zo relevant mogelijk aangeboden op basis van het gedrag in de app. Als voorbeeld maken wij een inschatting van de interesses op basis van de gelezen folders.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Nieuwsbrief

PromoPromo biedt haar gebruikers de dienst aan om een wekelijkse nieuwsbrief toe te sturen via e-mail. Zo blijf je als gebruiker op de hoogte. Indien je je inschrijft op de nieuwsbrief van PromoPromo geef je akkoord om jouw e-mails te sturen met daarin folders, aanbiedingen, acties en overige gerelateerde content. Met die reden slaan we jouw e-mail adres op totdat jouw toestemming wordt ingetrokken. Onder aan de e-mail kan een gebruiker zich uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt PromoPromo ze?

PromoPromo maakt gebruik van cookies (voor de website) en vergelijkbare technieken voor de app. Wij verzamelen algemene bezoekers informatie zonder dat de gebruiker zelf wordt geïdentificeerd. Deze algemene informatie is bijvoorbeeld het aantal bezoeken en welke folders er geopend zijn. Wij gebruiken deze algemene informatie voor verdere ontwikkeling en optimalisatie van de website. Bij het bezoeken van de website wordt er gevraagd voor toestemming voor het gebruik van cookies. Wij verwijzen naar de “meer opties” keuze in deze pop up voor het aangeven van voorkeuren of het maken van bezwaar.

Functionele cookies

Functionele cookies hebben als doel de website goed te laten werken. Zo kunnen we je herkennen bij een volgend bezoek. Enkel PromoPromo heeft toegang tot de gegevens van deze cookies.

Analytische cookies

Analytische cookies kunnen zowel door derde partijen als onszelf geplaatst worden. Indien een derde partij deze plaatst hebben zij enkel toegang tot de informatie die de cookie verschaft. Zo werken we bijvoorbeeld samen met Google en hebben we een bewerkersovereenkomst met Google zodat informatie enkel verwerkt kan worden volgens de wettelijke bepalingen. Wij gebruiken Google analytics om gebruik en kwaliteit te meten van onze diensten. We werken ook met o.a. Firebase en Appsflyer.

Third party cookies

Andere partijen, als voorbeeld advertentienetwerken, kunnen cookies plaatsen met daarin een toegang tot een beperkte set aan meting data. Indien daar toestemming voor is gegeven door de gebruiker kunnen zij zogenaamde tracking cookies achterlaten op jouw apparaat en kunnen ze jouw surfgedrag op websites buiten PromoPromo volgen.

Push Notificaties

Na het downloaden en openen van de Android of iOS PromoPromo app vragen wij toestemming om een push notificatie te sturen. Alleen na het verkrijgen van deze toestemming kan de app een push notificatie sturen. De toestemming voor push notificaties kan in het menu van de app makkelijk worden uitgezet indien gewenst. Bij toestemming slaan wij een Push Token op die ook wordt verwijderd zodra de toestemming wordt ingetrokken.

Verwerking informatie tot profielen

Tevens kan PromoPromo profielen opbouwen op basis van jouw gedrag bij het gebruik van onze diensten; zo krijgen wij een idee van mogelijke interesses door de folders die je bekijkt of welke producten je op je lijst zet of waar je op zoekt of de locatie die je hebt opgegeven.

Doel van deze verwerking is dat PromoPromo, door op deze manier te profileren, kan zorgen voor relevante Push notificatie ontvangst of voor vertoning voor relevante content. Dit zorgt ervoor dat PromoPromo haar diensten met een hogere tevredenheid kan aanbieden aan zowel de gebruikers van het platform als de aanbieder van de content door de content te vertonen aan de meest relevante gebruikers. Met deze werkwijze kan PromoPromo haar gebruikers van het platform de diensten gratis aanbieden.

Wat is de rechtsgrond van deze verwerkingen?

PromoPromo verwerkt je gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • de door jou gegeven toestemming voor gebruik gegevens waarbij jouw toestemming verplicht is;

 • de uitvoering van de overeenkomst met afnemers van PromoPromo;

 • wettelijke verplichtingen (bijv. fiscale wetgeving); en

 • onze gerechtvaardigde belangen (bijv. het genereren van statistische gegevens en de ontwikkeling van nieuwe diensten).

Welk gerechtvaardigd belang heeft PromoPromo?

Wij ontvangen gegevens van onze gebruikers tijdens de door ons aangeboden dienst namelijk het bekijken van folders en aanbiedingen op het PromoPromo Platform. Als gebruiker download je onze apps of bezoek je onze website en stel je als gebruiker voorkeuren waaronder de locatie. Voor de persoonsgegevens die niet noodzakelijk is voor het vertonen van folders maar voor andere diensten zoals het ontvangen van push notificatie of het ontvangen van een nieuwsbrief geef je als gebruiker jouw toestemming. PromoPromo heeft een gerechtvaardigd belang voor het verdere gebruik van jouw gegevens. Om onze dienst te kunnen verlenen aan zowel onze gebruikers als aan onze klant en uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die in het kader van deze dienstverlening gesloten is, is een verwerking van de gegevens door PromoPromo namelijk noodzakelijk.

Bovendien draagt PromoPromo er zorg voor dat jouw privacybelangen zo goed mogelijk beschermd zijn. Wij gebruiken, m.u.v. het email adres voor nieuwsbrieven, geen individueel herleidbare gegevens. Mocht je toch bezwaar hebben tegen ons gebruik van jouw locatiegegevens dan verzoeken wij de locatie niet in te voeren in onze app of deze te verwijderen. Mocht je toestemming hebben gegeven voor de aanbiedingen op locatie aan onze partner Accurat, dan verzoeken wij je de toestemming in te trekken onder instellingen van de app. Indien u gebruik wil maken op het recht vergeten te worden dan verzoeken wij je contact op te nemen met Accurat BV.

Opslag en bewaartermijn

PromoPromo bewaart de data niet langer dan strikt noodzakelijk.

Rechten van de gebruikers

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;

 • Het laten corrigeren van fouten;

 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;

 • Intrekken van toestemming;

 • Een bepaalde verwerking beperken;

 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Wijzigingen en vragen over dit statement

Dit privacy statement kan worden aangepast. Bij elke aanpassing op het PromoPromo platform screenen wij deze voorwaarde op correctheid De aanpassing doen wij op de website.

Als je een klacht in wilt dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar info@PromoPromo.be. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je nog vragen of klachten? Neem dan gerust contact op met ons op email adres: info@PromoPromo.be

Deze privacy statement is het laatst gewijzigd op 2 mei 2022.