Disclaimer

Alle informatie op zowel www.PromoPromo.be als in de app (hierna PromoPromo) is met groots mogelijke zorg samengesteld en het streven is deze continu juist en compleet te houden. Desalniettemin kan het voorkomen dat weergegeven informatie niet juist of niet langer geldig of incompleet is. Wij aanvaarden hier geen enkele verantwoordelijkheid voor. U kunt ons altijd attent maken op onjuistheden, waarna wij de mogelijkheid hebben om deze informatie aan te passen. Daar veel van de informatie op PromoPromo afkomstig is van derde partijen kunnen wij ook niet garanderen dat de informatie in overeenstemming is met de geldende wetgeving (daaronder begrepen de wetgeving inzake consumentenbescherming) en we aanvaarden hiervoor ook geen enkele aansprakelijkheid.